Fundacja „TeDeKa”
Tożsamość Dziedzictwo Kultura
ul. Skarbka z Gór 144b/25
03-287 Warszawa

Dane rachunku do wpłaty w dolarach amerykańskich (USD):
Bank Pekao S.A.
PL 28 1240 1037 1787 0010 8619 6144