Fundacja „TeDeKa”
Tożsamość Dziedzictwo Kultura
ul. Skarbka z Gór 144b/25
03-287 Warszawa

Dane rachunku do wpłaty w Euro (EUR):
Bank Pekao S.A.
PL 42 1240 1037 1978 0010 8619 5945