Fundacja „TeDeKa” realizuje swe cele w następujących obszarach:

* społeczeństwo obywatelskie
* kultura i dziedzictwo narodowe
* środowisko naturalne i dziedzictwo przyrodnicze
* współpraca międzypokoleniowa
* turystyka i krajoznawstwo

Wszystkie te obszary obejmuje podstawowy zakres naszych działań czyli edukacja.