Fundacja „TeDeKa”
Tożsamość Dziedzictwo Kultura

adres: ul. Skarbka z Gór 144b/25
03-287 Warszawa
email: biuro@fundacjatedeka.pl
tel. 22 266 23 55
www.fundacjatedeka.pl

KRS: 0000752753
NIP: 5242875182
REGON: 381556251

Numery rachunków bankowych dla wpłat darowizn na cele statutowe:
w PLN: PL 22 1240 1037 1111 0010 8619 5714
w USD: PL 28 1240 1037 1787 0010 8619 6144
w GBP: PL 57 1240 1037 1789 0010 8619 6492
w EUR: PL 42 1240 1037 1978 0010 8619 5945