Dzieci korzystające z laptopa

Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Dla kogo jest przewidziane wsparcie?

Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Uwaga!

Warto zwrócić uwagę, że kiedy mowa o osobie, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej, to nie dotyczy to wyłącznie byłych pracowników gospodarstw rolnych, ale także m.in. pracowników niektórych ośrodków hodowli, stadnin, zakładów przemysłu owocowo-warzywnego, gospodarstw szkolnych, kombinatów rolno-przemysłowych, gospodarstw produkcyjno-handlowych czy instytutów hodowlanych (zamówienie wykazu podmiotów będących niegdyś zlikwidowanymi państwowymi przedsiębiorstwami gospodarki rolnej).

Zobacz więcej:

Więcej informacji można znaleźć na stronie programu.