O Fundacji

Nieco o Fundacji

Nasza Fundacja powstała w 2018 roku. Chcemy, aby stała się forum wymiany twórczych poglądów i idei mających na celu realizację celów statutowych.

Misja

Sprawić, aby każdy talent i potencjał miał możliwość rozwoju. Żeby dostępne zasoby były w pełni wykorzystywane, a nie marnowane. Aby czerpać z doświadczeń i dorobku wcześniejszych pokoleń.

Wizja

Świat, w którym żaden talent i potencjał nie jest marnowany a osiągnięcia tych, którzy nas poprzedzali są trampoliną do dalszego rozwoju.

Obszary działania Fundacji

Fundacja „TeDeKa” realizuje swe cele w następujących obszarach:

* społeczeństwo obywatelskie
* kultura i dziedzictwo narodowe
* środowisko naturalne i dziedzictwo przyrodnicze
* współpraca międzypokoleniowa
* turystyka i krajoznawstwo

Wszystkie te obszary obejmuje podstawowy zakres naszych działań czyli edukacja.

Copyright ©2020 Fundacja "TeDeKa" Tożsamość Dziedzictwo Kultura School Zone | Developed By Rara Theme. Powered by WordPress.