Jaki obrazek widzisz, kiedy słyszysz hasło wolontariusz?
Czy staje Ci przed oczami osoba z puszką prosząca przechodniów o datki w ruchliwym miejscu miasta albo sklepie w okresie przedświątecznym? A może ubrany w biały fartuch ochotnik w hospicjum albo rozdający darmowe posiłki schronisku dla bezdomnych?

Ramy prawne wolontariatu definiuje dział III ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity).
Wg ustawy zatem, wolontariusz to „osoba fizyczna, która ochotniczo i bez
wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie” (art.2 pkt.3).

A jak zareagujesz na pytanie: „A może zostaniesz wolontariuszem?”
Może w pierwszym odruchu odpowiesz „Nie, nie, ja się do tego nie nadaję!”. „Nie mam czasu, mam inne, ważniejsze sprawy.”

Chcielibyśmy odmienić Twoje myślenie zapraszając Cię do współpracy z nami w ramach wolontariatu „uszytego na miarę”. Możemy zaproponować różne jego formy, dopasowane do chęci i możliwości naszego przyszłego wolontariusza. Więcej informacji znajdziesz w opisach poszczególnych rodzajów wolontariatu lub kontaktując się z naszym koordynatorem ds. wolontariatu (wolontariat@fundacjatedeka.pl).

„Dając – otrzymujesz” – zobacz jakie korzyści odnosi wolontariusz ze współpracy z nami.

Wolontariusz – profil kandydata: